Missie

Ik wil dat communicatie de sleutel wordt voor iedereen die antwoorden wil. Dat iedereen die verandering zoekt, deze vindt in zichzelf.

Visie

Communicatie moet de brug slaan tussen begrip en oordeelloos luisteren. Werken in een hoogrisico beroep brengt uitdagingen met zich mee. Niet iedereen kan zich bijvoorbeeld inleven in wat je voelt. Toch is een luisterend oor en het tonen van begrip, zonder hier meteen een oordeel aan te hangen, onmiskenbaar belangrijk. Omgaan met je (toekomstige) ex-partner vergt goede communicatie en het sluiten van compromissen, dit helpt om op de juiste manier met elkaar om te gaan. Luisteren is net zo goed een vorm van communicatie en zorgt voor wederzijds begrip. Extra belangrijk wanneer kinderen een rol spelen in een echtscheiding; hun belang wil je in het oog houden én voorop stellen.

Verandering zit in jezelf, het is onmogelijk verandering bij iemand anders te verwachten.

Missie en visie